Bộ Thông tin và Truyền thông tri ân các thế hệ đi trước

Bộ Thông tin và Truyền thông tri ân các thế hệ đi trước

(Mic.gov.vn) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn khẳng định, những kết quả đạt được của ngành TT&TT trong năm 2017 là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Ngành, trong đó có sự ủng hộ, động viên rất lớn của các thế hệ đi trước đã luôn theo dõi, đồng hành cùng với ngành TT&TT.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :