may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 5, 23/11/2017 - 21:58

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo tháng 04/2015 của Trung tâm tư vấn   07/04/2015

Kế hoạch đào tạo tháng 04/2015 của Trung tâm tư vấn

Kế hoạch đào tạo tháng 01/2015 của Trung tâm tư vấn   14/01/2015

Kế hoạch đào tạo tháng 01/2015 của Trung tâm tư vấn

Kế hoạch đào tạo quý II/2014 của Trung tâm tư vấn   14/04/2014

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT thời gian tới của Trung tâm cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo tháng 9, 10/2013 của Trung tâm Chính phủ Điện tử   18/09/2013

Trung tâm Chính phủ điện tử gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quý I, II/2013 của Trung tâm cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo tháng 3, 4, 5/2013 của Trung tâm tư vấn   18/03/2013

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT thời gian tới của Trung tâm cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý I, II/2013 của Trung tâm Chính phủ Điện tử   18/03/2013

Trung tâm Chính phủ điện tử gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quý I, II/2013 của Trung tâm cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo tháng 05 và tháng 06/2012 của Trung tâm tư vấn   04/05/2012

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT thời gian tới của Trung tâm cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo Tháng 04/2012 của Trung tâm tư vấn   13/04/2012

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT thời gian tới của Trung tâm cụ thể như sau:

VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ